De uitvoering van de TSI-service is gestopt, is niet toegankelijk of heeft uw afmelding geforceerd

·

·

* Controleer firewalls, op gebruik- en servermachines (inclusief Windows-firewall).

De volgende TCP-poorten moeten open staan om de verbinding tussen elecCalc en de licentieserver mogelijk te maken:

6666 en 10050 tot 10060 (of hoger)

(Het aantal poorten moet overeenkomen met het aantal gelijktijdige verbindingen op de licentieserver, met andere woorden, met het aantal licenties)

Als de poorten 10050 tot 10060 niet open zijn, krijgt elecCalc geen feedback van de server, en wordt de service als niet werkend beschouwd.