Kan een 1P + N-referentie niet ingeven

De polariteit van het circuit en de bescherming wordt gegeven door de verbruiker. U moet een verbruiker stroomafwaarts van de beveiliging plaatsen.